Grąžinimo sąlygos

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Prekę galima pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos, jei prekė nenaudota. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Ji turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta transportavimui. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
Kartu su preke turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.
Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu, išskyrus atvejus, kai yra grąžinama nekokybiška prekė. Tuo atveju įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Jeigu Dymo.lt neturi analogiškos prekės, Dymo.lt grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.